Hem » Hemstädning av privata företag välkomnas inom äldreomsorgen

Hemstädning av privata företag välkomnas inom äldreomsorgen

I Kramfors har hemtjänsten skapat ett samarbete med ett privatföretag inom städbranschen. Detta eftersom de haft svårigheter att få tag på tillräckligt mycket personal. Brukarna har varit mycket positiva till detta och därmed ser det ut som att en fortsättning kommer att ske på samarbetet.

Ett problem som funnits ett tag hos Kramfors Hemtjänst är brist på personal. Även om detta har annonserats ut har man inte fått in tillräckligt med kompetent personal. För att avlasta personalen något skapades ett samarbete med Samhall på prov. Detta mynnade ut i att städföretaget tog hand om städning hos de äldre och därmed kunde den ordinarie personalen lugnare arbete med övriga arbetsuppgifter.

I och med att städning trots allt tar en större del av tiden av det arbete som hemtjänsten genomför blev det en stor avlastning på personalen.

Testet har genomförts från början av februari 2015 och sedan löpt ut året ut.

Med ett mycket lyckat resultat utifrån både brukarnas och hemtjänstens perspektiv har man valt att avbryta det annars planerade tvååriga projektet. Detta för att skapa en mer stabil och genomarbetad lösning. En permanent lösning som underlättar för de inblandade.

Om det däremot blir just Samhall som kommer att ha hand om städningen i fortsättningen återstår att se. Kommunen kommer att göra en offentlig upphandling där alla städföretag som kan städa på orten får vara med och slåss om offerten.

Ibland till och med billigare med privat städhjälp

De som behöver mycket hjälp, ex dygnet runt, ska i de allra flesta fall ta hjälp av kommunens hemtjänst då detta blir billigast. Men det finns även tillfällen då det inte längre är billigare för brukaren att få hemtjänst utan där det är billigare att anlita hjälp genom exempelvis städföretag.

När Sveriges Radio genomförde en undersökning visade det sig att en timme kostade i genomsnitt 250kr inom hemtjänsten.  Nu ska det tilläggas att det skiljer rejält mellan olika län. Undersökningen visade exempelvis att det i Göteborg kostade i medel 85kr per timme medan vissa kommuner tog upp till hela 400kr timmen.

Detta ska då ställas mot privatstädning som i Stockholm går att få för 280kr timme. Detta är då före RUT-avdrag vilket gör att timpriset är på 140kr. Långt under vad man alltså får betala i vissa kommuner då detta inte heller är avdragsgillt på RUT-avdraget.

”Sen får man även se det utifrån ett flexibelt perspektiv. Anlitar man ett städbolag kan man själv exakt bestämma när de ska komma och vad de ska göra. En betydligt mer flexibel lösning än om man får hjälp genom hemtjänsten. Men självklart kan man ju även kombinera”, säger Agnes Karlsson på Freshhome i Stockholm.

Det man ska komma ihåg är att det finns ett maxtak på vad hemtjänsten får kosta. Det är därför det blir absolut billigast att ta hemtjänst i det fall som man behöver mycket hjälp. Men att det kan bli billigare om man vill köpa enstaka timmar via städföretag.

admin

Tillbaka till toppen