Hem » Service och rengöring av ett spabad

Service och rengöring av ett spabad

Med regelbunden kontroll och underhåll av ett spabad kommer vattnet hållas fräschare längre – och badet livslängd förlängas. I en guide kring rengöring av spabad anger företag Pentland följande tips:

Saker att göra varje vecka

Vattnets PH-värde är avgörande för om bakterier kommer att frodas eller inte. Det är därmed något som bör kontrolleras en gång per vecka. Koll kan ske med enkla klorstickor eller med elektronisk utrustning. Vid för högt eller lågt PH-värde kan det påverkas med olika tillsatser i vattnet. Generellt är ett värde på 7,2 – 7,5 bra.

Det är även viktigt att cirkulationspumpen kan arbeta effektivt. Är det för lite vatten i poolen finns risk att vattenytan är under pumpens munstycke vilket därmed minimerar dess effektivitet.

Saker att göra varannan vecka

Varannan vecka bör rengöring ske. Detta av spafilter och cirkulationspumpen. I längden påverkar detta vattnets kvalité. Filtret rengörs enklast genom att det spolas av. Är det för grumligt behöver byte ske.

Saker att göra varje kvartal

Även om filter, pump och tillsatser gör att vattnet kan vara kvar i poolen länge så behöver byte till slut ske. Räkna med att byta vattnet i hela poolen 3 – 4 gånger per år. Det är alltså smart att planera byte en gång per kvartal. I samband med detta kan en funktionskontroll ske på pumpar, muffar och andra rörliga delar. När poolen är tom kan enkelt slangar rengöras.

Saker att göra varje år

Inför säsongen (en gång per år) kan en funktionskontroll ske för att upptäcka eventuella skador i tid. Det sker enklast i samband med en kvartalskontroll då vattnet behöver vara tömt från poolen.

admin

Tillbaka till toppen