Hem » Skillnader i RUT märks inte

Skillnader i RUT märks inte

Under 2016 har det införts flera förändringar på RUT-avdraget. Innan de infördes var det flera städföretag som lyfte fram att förändringarna skulle slå hårt mot branschen och att man önskade att tidigare regler skulle gälla. Hur upplever städföretagen det idag?

Både RUT och ROT ändrades vid nyår 2016. Under sommaren har även nya regler kommit angående vad som ska gälla inom RUT-avdraget. De två största förändringarna handlar om summan som får användas för RUT-avdrag coh att nya trädgårdstjänster ingår.

Det många städföretag opponerade sig emot var den sänkte nivån, från 50.000kr till 25.000kr. De menade att det skulle göra att RUT-avdraget skulle användas mindre och att det därmed i längden skulle slå hårt mot arbetstillfällena . Hur har det nya avdraget slagit mot branschen?

Generellt märker vi ingen större skillnad efter att RUT sänktes till 25.000kr. Åtminstone inte vid denna tidpunkt på året. Det kan ju bli mer påtagligt i slutet av året när många börjar närma sig taket” säger Linus Thell på DuoService.

Företaget erbjuder, utöver städtjänster även tjänster inom trädgårdsarbete. Det område där den andra stora förändringen har skett. Nu ingår det exempelvis trädbeskärning, röjning av sly, vedkapning och arbete som genomförs för att kunna öka kompostering i RUT-avdraget. Detta har gjort att fler företag just breddar sitt utbud av tjänster för att möta den förväntande efterfrågan. Men inte heller denna förändring har än så länge återspeglat sig i förändrad efterfrågan.

” Vi har precis lanserat våra tjänster inom trädgårdsskötsel och kan därför inte säga att vi fått mer eller mindre jobb tack vare den förändringen. Vad vi däremot märker är att det fortfarande råder en viss osäkerhet gällande vad som får göras avdrag på eller ej när det kommer till trädgårdstjänster. På vår sida om trädgårdsskötsel har vi därför valt att inte specificera exakt vad som gäller. Vid frågor där vi inte känner oss säkra brukar vi hänvisa till Skatteverket.”

Även andra städföretag vittnar om att förändringen inte har påverkat efterfrågan på deras tjänster. Däremot lyfter man fram samma åsikter som Thell nämner – att förändringar skapar oro och tveksamhet hos kunderna.

Regelförändringen i sig har därmed inte påverkat orderingången – men förändringar överlag kan mycket väl skapa tveksamheter hos kunderna. Tveksamheter som minskar efterfrågan på städtjänster. Detta oavsett om det är positiva eller negativa. Det bästa för städbranschen bör därmed vara att RUT-avdraget nu får ligga orört i många år.

 

 

 

admin

Tillbaka till toppen